Σταθμός S230101 - Σάμη Κεφαλλονιάς
Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης Θέση σταθμού μέτρησης

Στοιχεία σταθμού
Διεύθυνση Σάμη Κεφαλλονιάς
Γεωγραφικό μήκος, πλάτος / Υψόμετρο 20.647897 ,  38.251427  /  1m
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 2016-03-05 13:18:00.0
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 31.0οC
Τελευταία ενημέρωση 2019-06-17 13:00:00.0

Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m)
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επι του ορίου (Φορές κάτω
από το όριο)
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή
Ποσοστό επι του ορίου (Φορές κάτω
από το όριο)
100kHz - 3GHz
21.69
0.37
1.71% (58.0)
3.78
17.43% (6.0)
100kHz - 900MHz (Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)
21.69
0.23
1.06% (94.0)
1.68
7.75% (13.0)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.27
0% (>66)
3.72
11.64% (9.0)
 

Σταθμός S230101 - Σάμη Κεφαλλονιάς

Διάγραμμα της Έντασης του Ηλεκτρικού Πεδίου τις τελευταίες 7 ημέρες
Δημιουργία Διαγράμματος