Σταθμός S030101 - Λευκάδα
Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης Θέση σταθμού μέτρησης

Στοιχεία σταθμού
Διεύθυνση Λευκάδα
Γεωγραφικό μήκος, πλάτος / Υψόμετρο 20,703502 ,  38,83225  /  9m
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 2006-07-13 00:12:00.0
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 0.0οC
Τελευταία ενημέρωση 2014-09-12 15:12:00.0

Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m)
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επι του ορίου (Φορές κάτω
από το όριο)
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή
Ποσοστό επι του ορίου (Φορές κάτω
από το όριο)
100kHz - 3GHz
21.69
0.47
2.17% (46.0)
3.23
14.89% (7.0)
100kHz - 900MHz (Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)
21.69
0.22
1.01% (99.0)
2.87
13.23% (8.0)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.25
0% (>66)
1.0
3.13% (32.0)
 

Σταθμός S030101 - Λευκάδα

Διάγραμμα της Έντασης του Ηλεκτρικού Πεδίου τις τελευταίες 7 ημέρες
Δημιουργία Διαγράμματος