Σταθμός S020101 - Άρτα
Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης Θέση σταθμού μέτρησης

Στοιχεία σταθμού
Διεύθυνση Λόφος Άρτας
Γεωγραφικό μήκος, πλάτος / Υψόμετρο 20,987331 ,  39,157553  /  95m
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 2006-07-13 00:12:00.0
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 0.0οC
Τελευταία ενημέρωση 2013-07-19 14:30:00.0

Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m)
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επι του ορίου (Φορές κάτω
από το όριο)
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή
Ποσοστό επι του ορίου (Φορές κάτω
από το όριο)
100kHz - 3GHz
21.69
0.26
1.2% (83.0)
1.49
6.87% (15.0)
100kHz - 900MHz (Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)
21.69
0.21
0.97% (103.0)
1.47
6.78% (15.0)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.22
0% (>66)
1.08
3.38% (30.0)
 

Σταθμός S020101 - Άρτα

Διάγραμμα της Έντασης του Ηλεκτρικού Πεδίου τις τελευταίες 7 ημέρες
Δημιουργία Διαγράμματος