Σταθμός S013801 - Καπανδρίτι
Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης Θέση σταθμού μέτρησης

Στοιχεία σταθμού
Διεύθυνση Πάροδος Σπ.Οικονόμου-Καπανδρίτι
Γεωγραφικό μήκος, πλάτος / Υψόμετρο 23.875992 ,  38.214442  /  337m
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 2013-11-29 00:00:00.0
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 27.0οC
Τελευταία ενημέρωση 2015-07-12 09:12:00.0

Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m)
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επι του ορίου (Φορές κάτω
από το όριο)
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή
Ποσοστό επι του ορίου (Φορές κάτω
από το όριο)
100kHz - 3GHz
21.69
6.01
27.71% (4.0)
9.74
44.91% (2.0)
100kHz - 900MHz (Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)
21.69
0.23
1.06% (94.0)
1.59
7.33% (14.0)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
5.92
18.53% (5.0)
8.72
27.29% (4.0)
 

Σταθμός S013801 - Καπανδρίτι

Διάγραμμα της Έντασης του Ηλεκτρικού Πεδίου τις τελευταίες 7 ημέρες
Δημιουργία Διαγράμματος