Pref. of Fthiotida

Munic. of Amfikleia - Elateia
Munic. of Lamia
Munic. of Makrakomi-Sperxeiou